HOTLINE

1900 7192

TOP ĐẲNG CẤP

 • Hạng Tên nhân vật Cấp độ
 • 1[S12].PCBK113
 • 2[S14].Hâm2202113
 • 3[S14].Đoàn Tuân113
 • 4[S15].A Bân113
 • 5[S1].conga6687112
 • 6[S6].Mr.HiếnNDT112
 • 7[S8].Triệu Tử Long112
 • 8[S9].CaThiNhưTuyết112
 • 9[S12].Phần Thần112
 • 10[S13].Tiếu Bạch112

TOP LỰC CHIẾN

 • Hạng Tên nhân vật Lực chiến
 • 1[S14].Đoàn Tuân3826734
 • 2[S4].Josie2722683
 • 3[S12].PCBK2185537
 • 4[S6].Mr.HiếnNDT1995139
 • 5[S1].conga66871924823
 • 6[S15].A Bân1861325
 • 7[S1].Miu1727691
 • 8[S2].pocapoca1699633
 • 9[S9].CaThiNhưTuyết1674426
 • 10[S23].Hà Phương1627037

TOP TỌA KỴ

 • Hạng Tên nhân vật Cấp độ
 • 1[S12].PCBK11
 • 2[S14].Đoàn Tuân11
 • 3[S6].Mr.HiếnNDT11
 • 4[S4].Josie11
 • 5[S15].A Bân10
 • 6[S14].Hâm220210
 • 7[S14].Điệp Điệp10
 • 8[S13].Tiếu Bạch10
 • 9[S9].CaThiNhưTuyết10
 • 10[S1].conga668710

HÌNH ẢNH