HOTLINE

1900 7192

Tin tức

Thời gian

  • Bắt đầu: kết thúc bảo trì định kỳ ngày 10/03/2016.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 17/03/2016.

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, quý Đại Hiệp tiến hành nâng cấp bất kỳ một trong các hệ thống sau đây đạt cấp 7 (cấp 8 đối với Tọa Kỵ) sẽ nhận được 2.000 Vàng.
  • Quà nâng cấp được áp dụng cho: 5 loại Bảo Vật, 4 loại Dị Dung, 4 loại Linh Khí, 4 loại Ma Thần, 4 loại Danh Khí và 4 loại Thần Ấn.
  • Chỉ có nâng cấp thành công trong thời gian sự kiện mới có thể nhận thưởng, nếu trước đó quý Đại Hiệp đã nâng đạt cấp 7 (cấp 8 đối với Tọa Kỵ) thì phải nâng cấp thêm ít nhất 1 cấp mới thì mới được nhận thưởng.
  • Quý Đại Hiệp chọn biểu tượng "Quà Nâng Cấp" để vào giao diện sự kiện này.

Giao diện Quà Nâng Cấp

Thân chúc quý Đại Hiệp có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Hỏa Long Thần Kiếm.

Vương Ngữ Yên kính bút!