HOTLINE

1900 7192

Tin tức

Thời gian

  • Bắt đầu: 00h00 ngày 12/06/2016.
  • Kết thúc: 23h59 ngày 18/06/2016.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra hoạt động, quý Đại Hiệp nạp đủ số lượng Vàng nhất định sẽ nhận được rất nhiều phần quà hấp dẫn.

.

Giao diện hoạt động phúc lợi – Hiến Lễ Hàng Tuần

Phần thưởng

Mốc Nạp Phần thưởng
1.000 vàng 20 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 20 Rương Dị Dung Đan, 01 Hộp Quà Thuộc Tính Đan.
2.000 vàng 30 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 30 Rương Dị Dung Đan, 01 Hộp Quà Thuộc Tính Đan.
5.000 vàng 50 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 50 Rương Dị Dung Đan, 01 Hộp Quà Thuộc Tính Đan, 01 Hộp Quà Tỷ Lệ Đan, 01 Phá Hạn Siêu Năng Đan.
10.000 vàng 80 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 80 Rương Dị Dung Đan, 01 Hộp Quà Thuộc Tính Đan, 01 Hộp Quà Tỷ Lệ Đan, 01 Phá Hạn Siêu Năng Đan.
20.000 vàng 160 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 160 Rương Dị Dung Đan, 02 Hộp Quà Thuộc Tính Đan, 01 Hộp Quà Tỷ Lệ Đan, 01 Phá Hạn Siêu Năng Đan, 01 Minh Đao Thần Thạch. 
50.000 vàng 500 Rương Nâng Cấp Ma Thần, 500 Rương Dị Dung Đan, 02 Hộp Quà Thuộc Tính Đan, 02 Hộp Quà Tỷ Lệ Đan, 02 Phá Hạn Siêu Năng Đan, 01 Thánh Thạch.

Thân chúc quý Đại Hiệp có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Hỏa Long Thần Kiếm.

Vương Ngữ Yên kính bút!