HOTLINE

1900 7192

Tin tức

Yêu cầu

  • Nhân vật đạt cấp độ từ 72 trở lên có thể tham gia hoạt động này.

Nội dung

  • Quý Đại Hiệp chọn biểu tượng "Linh Trận" để sử dụng tính năng này.

  • Linh Trận bao gồm 4 Trận: Thất Sát Trận, Phá Quân Trận, Tham Lang Trận và Tử Vi Trận. Mỗi 1 Trận cần dùng đạo cụ nâng cấp tương ứng để tiến hành nâng cấp. Quý đại hiệp có thể nhận được đạo cụ nâng cấp trong Thương Thành.

  • Đặc biệt, khi cả 4 Trận đều đạt cấp độ 5 sẽ tự động "Hợp Trận", khi đấy đại hiệp sẽ nhận được thêm kỹ năng "Hợp Trận Kích" và thuộc tính Hợp Trận, tăng thêm nhiều sức mạnh cho cả 4 Trận.

Thân chúc quý Đại Hiệp có những giây phút trải nghiệm thật thoải mái cùng Hỏa Long Thần Kiếm.

Vương Ngữ Yên kính bút!